INOX 304 NO FURTHER A MYSTERY

inox 304 No Further a Mystery

La composition chimique de l’acier inox AISI 304 est répertoriée dans le fiche strategy suivant.Tuy nhiên, nếu sử dụng các sản phẩm được gia công từ cuộn inox cho hạng mục có nguồn nhiệt cực lớn thì bạn nên lựa chọn mác thép inox 310 để đảm bảo tối đa độ bền cho sản phẩm.Những ng

read more